Responsible Intelligent Systems

Nederlands

Google’s Q-network en computer games

Google lijkt te claimen (in navolging van IBM) een mijlpaal op het gebied van AI te hebben bereikt; een algoritme past Q-learning toe om kansrijke strategieen voor willekeurige computerspellen te bepalen. Het is echter geheel niet duidelijk wat hier nieuw aan is; Q-learning is in de jaren 90 juist bedacht om een leermethode te hebben die toepasbaar is op elk mogelijk leerprobleem. In de volgende bijdrage aan de IT-bende podcast wordt er wat meer over gezegd. Het onderwerp learning in relatie tot responsibility komt helaas niet aan de orde. Responsibility en leren zijn interessant omdat sommigen beweren dat we met lerende computers ook daadwerkelijk de responsibility over computer-acties kunnen verliezen (the responsibility gap).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *