Responsible Intelligent Systems

Nederlands

Filosofisch Café + Radio-interview Jan Broersen

Dinsdag 10 oktober zal Jan Broersen te gast zijn in Café Hofman ten behoeve van het Filosofisch Café: Mobiel Moraal. Zelfrijdende auto’s zijn nog niet te koop, maar de eerste dode is al gevallen. Het confronteert ons met ethische dilemma’s. Mag jouw auto een voetganger aanrijden om jou te redden? Is moraal wel te programmeren?…

Read more

Nadenken over een wettelijke kader voor robotisering en AI

Ik ben het eens met collega De Cock-Buning dat de politiek, zoals wel vaker, achter de feiten aanloopt. Er moet natuurlijk eerst iets flink misgaan voordat er aandacht komt voor de inpassing van AI in onze leefomgevingen. Zoals elke nieuwe technologie kan AI worden aangewend voor zowel goede zaken als slechte zaken. Het wordt tijd dat…

Read more

Creativiteit en de huidige AI technieken

De meest interessante vraag bij automatische muziekcreatie vind ik of de huidige technieken wel volstaan om de uitkomsten van muziekcompositieprogramma’s te kunnen bestempelen als ‘creatief’. Neurale netwerken bijvoorbeeld, doen uiteindelijk toch niet meer dan een interpolatie nemen van de voorbeelden die aan het systeem gevoed zijn. Dat is nu juist precies wat creativiteit niet lijkt te moeten…

Read more

Kunstmatige Intelligentie en de logica van besluitvorming

Informatief artikel in het FD dat onder andere meldt dat het volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  voor organisaties die aan algoritmische besluitvorming doen per 2018 verplicht is de logica ervan te kunnen uitleggen. Dat klinkt natuurlijk goed, en het lijkt te relateren aan ons project. Maar ik vraag me wel af of de opstellers van de verordening een…

Read more

Wanneer is de zelfrijdende auto er?

Maarten Sierhuis is niet optimistisch over zelfrijdende auto’s. En hij heeft recht van spreken, want hij is directeur van het onderzoekslab voor zelfrijdende auto’s van Nissan. Toch deel ik zijn mening niet. Als reden voor zijn pessimisme noemt hij de uiterst complexe omgevingen waarin auto’s moeten functioneren, bijvoorbeeld situaties met veel fietsers zoals in Amsterdam. Ik…

Read more

Beslist de computer beter dan wij?

Dit artikel benadrukt dat beslissingen soms beter door een computer kunnen worden gemaakt. En daar zijn in het geval van sommige beslissingen natuurlijk ook goede argumenten voor. Maar er is ook veel op af te dingen. Een vraag die niet gesteld wordt, is wie de verantwoordelijkheid voor computerbeslissingen heeft. Verder denk ik dat bindende beslissingen…

Read more

Google’s Q-network en computer games

Google lijkt te claimen (in navolging van IBM) een mijlpaal op het gebied van AI te hebben bereikt; een algoritme past Q-learning toe om kansrijke strategieen voor willekeurige computerspellen te bepalen. Het is echter geheel niet duidelijk wat hier nieuw aan is; Q-learning is in de jaren 90 juist bedacht om een leermethode te hebben…

Read more

Relevante artikelen

http://www.nu.nl/tech/3762584/zelfrijdende-autos-google-behendiger-in-stadsverkeer.html http://www.nu.nl/tech/3732840/google-weigert-sponsoring-defensie-vs-menselijke-robots.html http://www.nu.nl/tech/3771797/vn-gaat-in-debat-mogelijk-verbod-killer-robots.html    

Read more