Responsible Intelligent Systems

Nederlands

Nadenken over een wettelijke kader voor robotisering en AI

Ik ben het eens met collega De Cock-Buning dat de politiek, zoals wel vaker, achter de feiten aanloopt. Er moet natuurlijk eerst iets flink misgaan voordat er aandacht komt voor de inpassing van AI in onze leefomgevingen. Zoals elke nieuwe technologie kan AI worden aangewend voor zowel goede zaken als slechte zaken. Het wordt tijd dat die zaken in kaart worden gebracht (privacyschending, gedragsmanipulatie, autonome systemen als wapen in de handen van terroristen, responsibility gaps, etc.) en van een wettelijk kader worden voorzien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *