Responsible Intelligent Systems

Nederlands

Kunstmatige Intelligentie en de logica van besluitvorming

Informatief artikel in het FD dat onder andere meldt dat het volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  voor organisaties die aan algoritmische besluitvorming doen per 2018 verplicht is de logica ervan te kunnen uitleggen. Dat klinkt natuurlijk goed, en het lijkt te relateren aan ons project. Maar ik vraag me wel af of de opstellers van de verordening een idee hebben over in welke termen deze uitleg van de logica van besluitvorming dan precies gegeven dient te worden.